Ordet Foundation
Del denne sidenden

WORD

APRIL 1910


Copyright 1910 av HW PERCIVAL

MOMENTER MED VENNER

Er mørke fraværet av lys, eller er det noe separat i seg selv og som tar lysets plass. Hvis de er forskjellige og separate, hva er mørke og hva er lys?

Mørke er ikke “fraværet av lys.” Lys er ikke mørke. Mørket er noe i seg selv, ikke lys. Mørket kan ta en stund stedet for lys og uoversiktlig lys, men lys vil fjerne mørket. Lys vil til slutt overvinne mørket ved å heve og føre til at mørket blir lys. Lyset og mørket som vi oppfatter gjennom sansene, er ikke lys og mørke i seg selv, selv om det vi oppfatter som lys og mørke har sitt opphav i det sanne lyset og i mørket. Som en ting er mørket homogent stoff, som er roten, grunnlaget eller bakgrunnen for all manifestasjon som materie. I sin opprinnelige tilstand er den stille og er den samme i hele seg selv. Det er ubevisst, uintelligent og uforstyrret. Lys er kraften som kommer fra intelligensene som har gått gjennom utviklingen og er over eller utenfor manifestasjonen. Når intelligenser retter lysstyrken mot ubetinget og homogent stoff, som er mørke, sprer den delen av stoffet eller mørket, og som lyset er rettet mot, aktivitet. Med begynnelsen av aktiviteten blir stoffet som var ett dobbelt. I handling er ikke mørke eller stoff lenger stoff, men er dobbelt. Denne dualiteten av stoff eller mørke er kjent som ånd-materie. Ånd og materie er de to motsetningene til den ene tingen, som er substans i opprinnelse, men ånd-materie i handling. Enhetene som stoffet således er delt inn i som åndsstoff, så vel som den manifesterende åndsstoffet som helhet, har imponert over dem og det opphavet til deres rotforelder og også årsaken til deres handling eller manifestasjon. Stoffet er roten og forelderen til hver udelelig enhetspartikkel av den manifesterende massen så vel som til massen som helhet. Lys er årsaken til manifestasjonen og handlingen i hver enhet så vel som til den manifesterende massen som helhet. Slik at i hver udelelige enhet, så vel som gjennom hele den manifesterende massen som helhet, er representert: rotforelderen som substans og den fungerende kraften som lys. I hver enhet som kalles åndsstoff, er det potensielt foreldre, substans og kraft, lys. Stoffet er representert av den delen av den udelelige enheten som kalles materie, og lys er representert av den andre siden eller delen av den samme udelelige enheten som kalles ånd. Alle universer eller manifestasjoner blir kalt ut av det ubemerkede stoffet eller mørket til manifestasjon av intelligensens lysmakt, og dette lyset holder det åndsstoff som er blitt kalt til kontinuerlig i aksjon i hele sin manifestasjonsperiode. I manifestasjonsperioden er lyset som er til stede i manifestasjon med mørke årsaken til det vi kaller lys. Saken som manifesterer seg er årsaken til det vi kaller mørke. Lys og mørke virker alltid i konflikt og ser ut til å gi hverandre plass gjennom manifestasjonen. Dag og natt, vekking og søvn, liv og død, er motsetningene eller motsatt side av samme ting. Disse motsetningene fungerer vekselvis i korte eller lange perioder, til mørket blir omgjort til lys. Hver synes for den andre som den uønskede, selv om hver for de andre er en nødvendighet. Mennesket har i seg mørke og lyskraften. For mennesket er sansene hans mørke og sinnet hans lys. Men dette er vanligvis ikke så vurdert. For sansene virker sinnet som mørke. For sinnet er sansene mørke. Det som for sansene ser ut til å komme fra solen, kaller vi sollys. For sinnet er sansene og det de kaller lys som mørke når det, sinnet, blir belyst av lysstyrken i sin foreldreintelligens. Sollyset og den intelligente oppfatningen av det kan komme til oss selv mens sinnet er nedsenket i og i konflikt med mørket; da skal vi se sollyset som en refleksjon eller symbol på det virkelige lyset. Mørket gir plass til og blir forandret til permanent lys når det overvinnes av oppfatninger og av sinnets handlinger.

 

Hva er radium og hvordan er det mulig å kaste av kontinuerlig en god energi uten noe tilsynelatende avfall og tap av egen kraft og kropp, og hva er kilden til sin store radioaktivitet?

Det antas at forfatteren av spørsmålet er kjent med de vitenskapelige uttalelsene om den nylige oppdagelsen av radium, for eksempel at det er hentet ut fra pitchblende, dets oppdagelse av Madame Curie, dets lette kraft, effekten av dens handling på andre organer, dets knapphet og vanskene ved produksjonen.

Radium er en fysisk tilstand av materie der kraft og materie finere enn fysisk blir manifestert for sansene. Radium er fysisk materiale i kontakt med annen materie og krefter som vanligvis spekuleres i som hypotetiske. Ether og disse kreftene er tilstander av materie finere enn det fysiske, og de virker på eller gjennom det som kalles fysisk materie, enten det fysiske materialet er en diamant eller et molekyl med hydrogen. Hvis det ikke var for eterisk eller hypotetisk materie som virker gjennom den fysiske saken, ville det ikke skjedd noen forandring eller nedbrytning av fysisk materiale. Handlingen med finere gjennom grov materie forårsaker de "kjemiske" kombinasjonene og endringene av saken ved vanlig bruk og som behandlet av kjemikere.

Radium er fysisk materie som blir handlet direkte på eller gjennom av astral materie uten en tredje faktor og uten å bli merkbart endret av handlingen av astral materie. Andre fysiske stoffer blir utøvd av astral materie, men i mindre grad enn radium. Generelt er ikke resultatene av astralens handling på annen fysisk materie merkbar fordi fysisk materiale ikke kan tilby kontakten og motstanden mot astralt materiale som tilbys av radium, og det meste annet er ikke så direkte i kontakt med astralt materiale som er radium. Uendelig store og umerkelige partikler av radium er til stede i all materie. Men foreløpig ser pitchblende ut til å være kilden de kan hentes fra i størst mulig grad, lite om det er det. Når partiklene kalt radium blir komprimert til en masse, virker astral materie direkte på og gjennom den i en kvalitet og kraft som tilsynelatende for sansene.

Radioaktiviteten til radium skyldes ikke, som nå antas, fordi den genererer eller kaster fra seg partikler av sin egen kropp. Den fysiske saken som radium er sammensatt av, gir ikke radioaktiviteten eller annen kraft som manifesterer seg gjennom den. Radium er ikke en styrke, men et kraftmedium. (Materiale er todelt og eksisterer på forskjellige plan. På hvert plan er det materie når det er passivt og kraft når det er aktivt. Så fysisk materie er passivt stoff og kraft er aktivt materie. Astralt materie er passivt astralt stoff og kraft på det astrale planet er aktiv astral materie.) Radium er kroppen som astral materie manifesterer seg gjennom. Radium er spørsmål om den fysiske verden; radioaktivitet er astralt stoff fra astralverdenen som blir synlig ved hjelp av fysisk radium. Den astrale verdenen er rundt og gjennom den fysiske verdenen, og som dens materie er finere, er den i og gjennom grov fysisk materie, som vitenskapen sier at eter er i og gjennom en krager, eller som det er kjent at elektrisitet virker i og gjennom vann. Som et lys som gir lys, avgir radium lys eller energi. Men i motsetning til stearinlyset, er det ikke utbrent når det gir lyset. Som en generator eller en elektrisk ledning som ser ut til å generere varme eller lys eller kraft, ser radium ut til å generere eller kaste av energi; og det gjør det kanskje. Men lyset eller annen kraft som ser ut til å bli generert blir ikke levert av ledningen. Det er kjent at strømmen til elektrisitet ikke har sin opprinnelse i en dynamo eller i en elektrisk ledning. Det er også kjent at elektrisiteten som manifesterer seg som varme eller lys eller strøm, ledes langs ledningen. På lignende måte manifesterer den kvaliteten eller kraften som kalles radioaktivitet gjennom radium fra en kilde som for tiden er ukjent for vitenskapen. Men kilden er ikke radium mer enn at strømkilden er en dynamo eller en ledning. Partiklene i kroppen blir kastet av og brent ut eller brukt opp i mindre grad enn partiklene i en dynamo eller elektrisk ledning ved hjelp av elektrisk energi. Kilden til det som manifesteres gjennom radium er den samme som kilden til manifestasjonene av elektrisitet. Begge kommer fra samme kilde. Forskjellen mellom manifestasjonen av elektrisitet som varme, lys eller kraft og det som manifesteres gjennom fysisk radium, er i manifestasjonsmediet og ikke i elektrisitet eller radioaktivitet. Partiklene som består av dynamoen, generatoren eller ledningen, har ikke samme kvalitet som partiklene som radium består av. Astral materie og kreftene som virker i astral materie virker direkte på radium uten noen annen faktor eller mekling. Strømmen som spiller gjennom en elektrisk ledning blir manifestert av andre faktorer, som batterier, magneter, generatorer, dynamoer, damp og drivstoff. Ingen av disse faktorene er påkrevd av radium fordi det er direkte i kontakt med og i seg selv lar astralt materiale manifestere seg gjennom eller om det, radiumet.

Det er kjent at den elektriske strømmen ikke går gjennom ledningen, men rundt ledningen. Det vil også bli funnet at radioaktiviteten ikke er i radiumet, men rundt eller rundt radiumet. Elektrikere har prøvd og prøver fremdeles å tenke ut noen måter som elektrisk energi kan få til å manifestere og dirigere uten bruk av damp eller drivstoff eller galvanisk handling. Radium antyder og illustrerer hvordan dette kan gjøres.

En venn [HW Percival]