Demokrati er selvstyre


av Harold W. Percival
En kort beskrivelse
Mr. Percival introduserer leseren til "True" Democracy, hvor personlige og nasjonale saker blir bragt under fokuset på evige sannheter. Dette er ikke en politisk bok, som generelt forstått. Det er en uvanlig serie av essays som kaster lys på den direkte sammenhengen mellom det bevisste selvet i hver menneskekropp og forholdene i verdenen vi lever i. I denne kritiske perioden i vår sivilisasjon, har nye ødeleggelseskrefter oppstått som kunne høres den splittende kjeften for livet på jorden som vi kjenner det. Og likevel er det fortsatt tid til å tømme tidevannet. Percival forteller oss at hvert menneske er kilden til alle årsaker, forhold, problemer og løsninger. Derfor har vi hver en mulighet, så vel som en plikt, å bringe evig lov, rettferdighet og harmoni til verden. Dette begynner med å lære å styre oss selv - våre lidenskaper, vices, appetitt og oppførsel.Les demokrati er selvstyre


PDF
HTML


EBok


Kontakt
"Formålet med denne boken er å peke på veien."HW Percival