Ordet Foundation
Del denne sidenden

WORD

NOVEMBER 1909


Copyright 1909 av HW PERCIVAL

MOMENTER MED VENNER

Det virker ikke fornuftig at to eller flere motstridende meninger kan ha rett angående noen sannhet. Hvorfor er det så mange meninger om noen problemer eller ting? Hvordan skal vi da kunne fortelle hvilken mening som er riktig og hva sannheten er?

Den abstrakte One Truth kan ikke bevises eller demonstreres for det menneskelige sinn, og heller ikke menneskesinnet kunne forstå et slikt bevis eller demonstrasjon hvis det var mulig å gi det, noe mer enn universets lover, organisering og arbeid kan bevises til en humling bie, eller enn en rumpetroll kan forstå bygging og drift av et lokomotiv. Men selv om det menneskelige sinn ikke kan forstå den ene sannheten i det abstrakte, er det mulig å forstå noe av en sannhet angående noen ting eller problem i det manifesterte universet. En sannhet er en ting som den er. Det er mulig for det menneskelige sinn å være så trent og utviklet at det kan kjenne noe som det er. Det er tre stadier eller grader som menneskesinnet må passere, før det kan vite noe som det er. Den første tilstanden er uvitenhet, eller mørke; den andre er mening, eller tro; den tredje er kunnskap, eller en sannhet som den er.

Uvitenhet er den mentale mørkets tilstand der sinnet svakt kan oppfatte en ting, men ikke er i stand til å forstå det. Når du er i uvitenhet, beveger sinnet seg og styres av sansene. Sansene skyer, farger og forvirrer sinnet at sinnet ikke klarer å skille mellom uvitenhetens sky og tingen som den er. Sinnet forblir uvitende mens det styres, styres og styres av sansene. For å komme ut av uvitenhetens mørke, må sinnet beskjeftige seg med forståelsen av ting som skiller seg fra sansen for ting. Når sinnet prøver å forstå en ting, forskjellig fra å sanse tingen, må den tenke. Tenkning får sinnet til å gå ut av tilstanden av mørk uvitenhet til meningsstaten. Meningstilstanden er den der sinnet sanser en ting og prøver å finne ut hva det er. Når sinnet omhandler seg noe eller noe problem, begynner det å skille seg som en tenker fra det det angår seg selv. Så begynner det å ha meninger om ting. Disse meningene gjaldt ikke den mens den var fornøyd med uvitenhetstilstanden, mer enn de mentalt late eller sanselige sinnene vil opptatt seg med meninger om ting som ikke gjelder sansene. Men de vil ha meninger om sanselige ting. Opinion er den tilstanden der sinnet ikke tydelig kan se en sannhet, eller tingen som den er, så forskjellig fra sansene, eller objekter som de ser ut til å være. Ens meninger danner hans tro. Hans tro er resultatene av hans meninger. Opinion er middelverden mellom mørke og lys. Det er verden der sansene og de skiftende objektene blander seg med lys og skygger og refleksjoner av gjenstandene blir sett. I denne tilstanden kan sinnet ikke eller ikke skille skyggen fra objektet som kaster det, og er ikke i stand til å se lyset som skilt fra skygge eller objekt. For å komme ut av meningstilstanden, må sinnet prøve å forstå forskjellen mellom lyset, objektet og dets refleksjon eller skygge. Når sinnet prøver det, begynner det å skille mellom riktige meninger og gale meninger. Rett mening er sinnets evne til å bestemme seg for å skille mellom tingen og dens refleksjon og skygge, eller å se tingen som den er. Feil mening er å ta feil av refleksjonen eller skyggen av en ting for selve tingen. Mens sinnet ikke er av mening, kan sinnet se lyset som skilt fra riktige og gale meninger, og heller ikke objektene som forskjellige fra refleksjoner og skygger. For å kunne ha riktige meninger, må man frigjøre sinnet fra fordommer og sansens innflytelse. Sansene farger eller påvirker sinnet slik at de gir fordommer, og der fordommer er det ingen riktig mening. Tanke og trening av sinnet til å tenke er nødvendig for å danne riktige meninger. Når sinnet har dannet seg en riktig mening og nekter å la sansene påvirke eller fordommer sinnet mot den rette mening, og har den rette oppfatningen, uansett om det kan være mot ens posisjon eller interessen til en selv eller venner, og klamrer seg til den rette mening før og fremfor alt annet, da vil sinnet foreløpig gå over i kunnskapstilstanden. Sinnet vil da ikke ha en mening om en ting eller bli forvirret av motstridende andre meninger, men vil vite at tingen er som den er. Man går ut av tilstanden til meninger eller livssyn, og inn i kunnskapen eller lyset ved å holde fast ved det han vet er sant, i stedet for alt annet.

Sinnet lærer å kjenne sannheten til noe ved å forholde seg til det. I kunnskapstilstanden, etter at den har lært å tenke og vært i stand til å komme frem til riktige meninger ved frihet fra fordommer og ved å fortsette å tenke, ser sinnet enhver ting som den er og vet at den er som den er av et lys, som er kunnskapens lys. Mens det var i uvitenhetstilstand det var umulig å se, og mens det i meningstaten ikke så lyset, men nå i kunnskapstilstanden, ser sinnet lyset, skilt fra en ting og dets refleksjoner og skygger. . Dette lyset av kunnskap betyr at sannheten til en ting er kjent, at enhver ting er kjent for å være som den virkelig er, og ikke som den ser ut til å være når den blir skyet av uvitenhet eller forvirret av meninger. Dette lyset av sann kunnskap vil ikke bli forvekslet med andre lys eller lys som er kjent for sinnet i uvitenhet eller mening. Kunnskapens lys er i seg selv bevis utenfor spørsmål. Når dette blir sett, er det fordi tenking blir fjernet av kunnskap, som når en vet en ting han ikke lenger går gjennom den arbeidskrevende prosessen med å resonnere om det han allerede har resonnert om og nå vet.

Hvis man kommer inn i et mørkt rom, føler han seg om rommet og kan snuble over gjenstander i det, og blåmerke seg mot møblene og veggene, eller kollidere med andre som beveger seg så målløst som seg selv i rommet. Dette er den uvitenhetstilstanden den uvitende lever i. Etter at han har beveget seg rundt i rommet, blir øynene hans vant til mørket, og ved å prøve kan han skille objektets svake omriss og de bevegelige figurene i rommet. Dette er som å gå fra uvitenhet til meningsstat der mennesket er i stand til å skille en ting dumt fra en annen ting og forstå hvordan man ikke kolliderer med andre bevegelige skikkelser. La oss anta at den i denne tilstanden nå tenker på seg et lys som hittil var båret og skjult om sin person, og la oss anta at han nå tar ut lyset og blinker det rundt i rommet. Ved å blinke det rundt i rommet forvirrer han ikke bare seg selv, men forvirrer og irriterer også andre bevegelige figurer i rommet. Dette er som mannen som prøver å se gjenstandene når de er så skille fra det de har syntes å være ham. Når han blinker i lyset, fremstår objektene annerledes enn de var, og lyset blendet eller forvirrer synet, da menneskets visjon blir forvirret av motstridende meninger om seg selv og andre. Men når han undersøker nøye gjenstanden som lyset hviler på og ikke blir forstyrret eller forvirret av andre lys fra andre figurer som nå kan blinke, lærer han å se ethvert objekt som det er, og han lærer ved å fortsette å undersøke gjenstandene, hvordan du ser noen gjenstander i rommet. La oss nå anta at han er i stand til ved å undersøke gjenstandene og planen for rommet å oppdage åpningene i rommet som har blitt stengt. Ved fortsatt innsats er han i stand til å fjerne det som hindrer åpningen, og når han gjør lyset, flommer lyset inn i rommet og synliggjør alle gjenstander. Hvis han ikke er blendet av flommen av sterkt lys og ikke igjen lukker åpningen på grunn av lyset som strømmer inn og blender øynene, uvant med lyset, vil han gradvis se alle objekter i rommet uten den langsomme prosessen med å gå over hver separat med sitt søkelys. Lyset som oversvømmer rommet er som kunnskapens lys. Kunnskapens lys gjør kjent alle ting som de er, og det er ved det lyset at hver ting er kjent for å være som den er.

En venn [HW Percival]