Oversettelser

Automatisk oversettelse


Vi er glade for å kunne tilby deg automatisk oversettelse av alt HTML-innholdet på nettstedet vårt. Oversettelsene er laget av datamaskiner og er tilgjengelige på 100 språk. Dette betyr at alle verkene til Harold W. Percival nå kan leses av de fleste i verden på morsmålet. PDF-versjonene av Percival-bøkene og hans andre forfattere forblir bare på engelsk. Disse filene er kopier av de originale verkene, og denne typen nøyaktighet forventes ikke i automatiske oversettelser.

Nederst til høyre på hver side er det en språkvelger som lar deg oversette siden til språket du velger:

Bilde

Ved å klikke på velgeren, kan du velge språket du ønsker å lese.

Manuell oversettelse


Vi tilbyr også introduksjon av Tenker og skjebne på noen få språk som frivillige møtte frem for å lage. De er listet nedenfor alfabetisk.

Dette første kapittelet introduserer noen av emnene som er behandlet i boka. Det gir leseren samtidig en sammenheng og et springbrett for hele boka. På grunn av dette tilbyr vi oversettelser av menneskelig kvalitet av introduksjonen når vi kan. Vi setter stor pris på de frivillige som har hjulpet The Word Foundation med å gjøre oversettelser av dette første kapitlet tilgjengelig. Ta kontakt hvis du vil bidra med oversettelser av introduksjonen til andre språk.

Mange av fagene vil virke rarlige. Noen av dem kan være oppsiktsvekkende. Du kan oppleve at de alle oppfordrer gjennomtenkt overveielse.HW Percival