Ordet Foundation
Del denne sidenden

WORD

AUGUST 1915


Copyright 1915 av HW PERCIVAL

MOMENTER MED VENNER

Hva er en god måte å forbinde tilstandene med å våkne og drømme, slik at det ikke er noe intervall der soveren er bevisstløs?

Temaet for denne henvendelsen er en som vanligvis ikke blir vurdert. De som har vurdert det, har generelt trodd at det ikke er verdt det. Men faget er viktig. Selv om det ubevisste intervallet mellom å våkne og drømme ikke kan gjøres unna så lenge mennesket ikke er mer enn mennesket, kan det forkortes betraktelig. I den våkne tilstanden er en mann bevisst på tingene om ham, og på en viss måte er han bevisst seg selv. I drømmingstilstanden er han bevisst på en annen måte.

Den virkelige mannen er et bevisst prinsipp, det bevisste lyset i kroppen. Han, som det bevisste prinsippet, kontakter i våkne tilstand hypofysen, som er en kjertel som er innebygd i skallen. Ved hypofysen formidler naturen til ham informasjon om de ufrivillige operasjoner som utføres i kroppen, for eksempel å puste, fordøye, utskille, og resultatene av disse operasjonene som behagelige eller smerte på nervene. Sansene gjør det bevisste prinsippet bevisst om tingene i verden ved hjelp av nervene. Naturen handler etter dette bevisste prinsippet innenfra og utenfra. Under den våkne tilstanden, fra innsiden til tilstanden til mannens kropp; utenfra til gjenstandene for sanseoppfatning i verden. Naturen virker på ham gjennom det sympatiske nervesystemet, innspillingsstasjonen som i hjernen er hypofysen. Et menneske har taket i kroppen sin gjennom sentralnervesystemet, hvis styringssenter også er hypofysen. Så det bevisste prinsippet er i kontakt med naturen gjennom hypofysekroppen, og reagerer på naturen og har sitt tak på kroppen gjennom den samme hypofysekroppen.

Hypofysekroppen er setet og senteret fra hvilket det bevisste prinsippet mottar inntrykk fra naturen og hvorfra det bevisste prinsippet styrer, handler med eller handler mot naturen ved hjelp av sentralnervesystemet. Kontaktblinkene i våkne tilstand på hypofysen forstyrrer og begrenser kroppens ufrivillige og naturlige funksjoner. Det blinkende lyset på hypofysekroppen legger en belastning på kroppens naturlige operasjoner, og forhindrer livskreftene i å reparere vev og organer og maskiner i kroppen, og dermed holde den i handlekraft. Lysblinkene holder hele kroppen i spenning, og hvis spenningen ble fortsatt lenge ville døden følge, da ingen livskrefter kan komme inn mens kroppen er i spenning under påvirkning av disse blinkene. For å holde kroppen i gang er det derfor nødvendig at kroppen har perioder der den ikke blir forstyrret, og når den kan hvile og komme seg. Av denne grunn er det gitt en periode med det som kalles søvn for kroppen. Søvn gir kroppen en tilstand der livskreftene kan komme inn, reparere og gi næring til den. Søvn er mulig når lyset fra det bevisste prinsippet slutter å blinke på hypofysen.

Det bevisste prinsippet er en del av sinnet; det er den delen av sinnet som kontakter kroppen. Kontakten blir skapt gjennom sentralnervesystemet og styres gjennom hypofysen. Våkning er tilstanden som skyldes forbindelsen som eksisterer mellom sentralnervesystemet og det sympatiske nervesystemet ved hjelp av felles sentrum, hypofysen. Så lenge det bevisste prinsippet blinker lyset på hypofysen, er en mann våken - det vil si om verden. Så lenge inntrykk blir gitt til det bevisste prinsippet gjennom det sympatiske nervesystemet, holder det bevisste prinsippet sitt lys blinkende på hypofysen og griper så hele den fysiske kroppen. Når kroppen er for trett fra utmattelse og er utarmet for sin vitale kraft, kan den ikke motta inntrykk fra naturen og kan derfor ikke overføre dem til hypofysekroppen, selv om sinnet der ville motta dem. Det er tilfelle der kroppen er sliten, men sinnet ønsker å være våken. En annen fase er at der sinnet i seg selv er likegyldig til inntrykk det kan få fra naturen og selv er klar til å trekke seg tilbake. I begge tilfeller vil søvn føre til.

Søvnen slås inn når bryteren som forbinder de to nervesettene i hypofysen, dreies slik at forbindelsen brytes.

Etter at forbindelsen er brutt, er det bevisste prinsippet i en drømmetilstand eller i en tilstand som intet minne er beholdt på. Drømmer oppstår når det bevisste prinsippet blinker, som det ofte gjør, på nervene til sansene, som er forbundet med hjernen. Hvis det bevisste prinsippet ikke blinker på disse nervene, er det ingen drømmer.

I løpet av de våkne timene er det bevisste prinsippet i intermitterende, blitzlignende kontakt med hypofysen. Denne blitzlignende kontakten er det mennesket kaller bevissthet, men faktisk er det ikke bevissthet. Imidlertid, så langt det går, og for så vidt det er alt som mennesket i sin nåværende tilstand kan kjenne til seg selv, la det for kortfattethets skyld kalles bevissthet. Det er det grunnlaget han står i sin våkne tilstand på. Han ville neppe være bevisst eller klar over noe hvis den ytre verden ikke handlet på ham og rørte ham opp. Mens han er opprørt av naturen, er han bevisst på forskjellige måter, og totalen av alle de behagelige eller smertefulle sensasjonene er det han kaller seg. Resten av det totale antallet inntrykk som naturen har gitt, identifiserer han som seg selv. Men det er ikke han selv. Denne helheten av inntrykk forhindrer ham fra å vite hva eller hvem han er. Ettersom han ikke vet hvem han er, vil ikke dette utsagnet gi mye informasjon til den gjennomsnittlige mannen, men det vil fortsatt ha verdi hvis betydningen blir realisert.

Når en mann sover, er det en mørk periode mellom å være bevisst i våkne tilstand og å være bevisst i drømmer. Denne mørke perioden, der mennesket er bevisstløs, er forårsaket av bruddet i forbindelsen når bryteren slås av og lyset fra det bevisste prinsippet ikke lenger blinker på hypofysen.

En mann som ikke er bevisst noe annet enn inntrykkene som mottas gjennom sansene i den våkne tilstanden eller den drømmende tilstanden, er selvfølgelig ikke bevisst på seg selv, som det kalles, når ingen sanseinntrykk mottas, verken når han våkner eller i å drømme. Det bevisste lyset må være bevisst på seg selv bortsett fra sansene i å våkne eller drømme, for at en mann kan være bevisst. Hvis lyset ikke er bevisst seg selv og en tilstand helt annerledes enn det det er kjent som i våkne og drømmende tilstander, kan det ikke ha en ubrutt bevisst periode mellom de to tilstandene. Selv om mennesket ikke kan være kontinuerlig bevisst, kan han forkorte intervallet der han ikke er bevisst, slik at det kan se ut som om det ikke er noe brudd.

Før svaret på spørsmålet kan forstås, må eksistensen av disse fakta forstås, selv om fakta i seg selv kanskje ikke blir realisert. Når disse fakta blir forstått, vil en som ønsker å være bevisst i den mørke perioden mellom våkner og drømme-tilstand forstå at den bevisste tilstanden ikke skal leves i bare på det aktuelle tidspunktet, med mindre den bevisste tilstanden eksisterer under våkenheten og drømmestatene; med andre ord, at et menneske må være mer enn et menneske som er bevisst det han kaller seg, men som i virkeligheten bare er restet av summen av inntrykk som sansene gjør i sinnets bevisste lys. Han skal være bevisst på at han er det bevisste lyset i sinnet, forskjellig fra oppfatningen av de tingene lyset vender på.

En venn [HW Percival]