Ordet Foundation
Del denne sidenden

WORD

oktober 1909


Copyright 1909 av HW PERCIVAL

MOMENTER MED VENNER

På hvilke viktige punkter skiller astral verden seg fra det åndelige? Disse begrepene brukes ofte om hverandre i bøker og magasiner som omhandler disse fagene, og denne bruken er egnet til å forvirre leserens sinn.

“Astral verden” og “spirituell verden” er ikke synonyme begreper. De kan ikke brukes slik av en som er kjent med emnet. Den astrale verden er egentlig en verden av refleksjoner. I den reflekteres den fysiske verden og alle gjøringer i den fysiske, og innenfor det astrale reflekteres også tankene til den mentale verdenen, og gjennom den mentale verden ideene til den åndelige verdenen. Den åndelige verden er riket der alle ting er kjent som de er, det kan ikke bli bedratt på de vesener som lever bevisst i den. Den åndelige verden er riket der en når han kommer inn, ikke finner noen forvirring, men kjenner og er kjent. De kjennetegnene på de to verdenene er lyst og kunnskap. Desire er den styrende styrken i astralverdenen. Kunnskap er det styrende prinsippet i den åndelige verden. Vesker bebor den astrale verdenen som dyr bebor den fysiske verdenen. De blir beveget og styrt av lyst. Andre vesener bebor den åndelige verden, og de blir beveget av kunnskap. Mens man er forvirret og usikker på en ting, trenger han ikke å vurdere at han er ”åndelig tenkende”, selv om det er ganske sannsynlig at han kan være psykisk. En som kan komme inn i den åndelige kunnskapens verden, er ikke i noe usikker sinnstilstand om det. Han ønsker ikke bare å være det, og heller ikke gjette, tro eller tro at han vet. Hvis han kjenner den åndelige verden, er det kunnskap hos ham og ikke gjetting. Forskjellen mellom astralverdenen og den åndelige verdenen er forskjellen mellom ønske og kunnskap.

 

Er hvert organ i kroppen en intelligent enhet eller gjør det sitt arbeid automatisk?

Intet organ i kroppen er intelligent, selv om hvert organ er bevisst. Hver organiske struktur i verden må være bevisst hvis den har noen funksjonell aktivitet. Hvis den ikke var bevisst sin funksjon, kunne den ikke utføre den. Men et organ er ikke intelligent hvis det med intelligens menes en enhet med sinnet. Med en intelligens mener vi et vesen som kan være høyere, men som ikke er lavere enn menneskets tilstand. Organene i kroppen er ikke intelligente, men de opptrer under en styrende intelligens. Hvert organ i kroppen styres av en enhet som er bevisst organets spesielle funksjon. Ved denne bevisste funksjonen får organet celler og molekyler og atomer som komponerer det, til å bidra i arbeidet til organets funksjon. Hvert atom som kommer inn i sammensetningen av et molekyl styres av molekylets bevisste enhet. Hvert molekyl som kommer inn i sammensetningen av en celle, kontrolleres av den dominerende påvirkningen av cellen. Hver celle som utgjør strukturen til et organ styres av organets organiske bevisste enhet, og hvert organ som en del av den kroppslige organisasjonen styres av et bevisst koordinerende formasjonsprinsipp som styrer organiseringen av kroppen som helhet. Atom, molekyl, celle, organ er hver bevisst i sin spesielle handlingsfære. Men ingen av disse kan sies å være intelligente, selv om de utfører sitt arbeid i sine forskjellige felt med mekanisk nøyaktighet.

 

Hvis hvert organ eller en del av den fysiske kroppen er representert i sinnet, hvorfor mister en sinnssyk person ikke bruken av kroppen når han mister sin tankegang?

Sinnet har syv funksjoner, men kroppen har et større antall organer. Derfor kan ikke hvert organ representere eller bli representert av en spesiell funksjon i sinnet. Organene i kroppen kan deles inn i mange klasser. Den første divisjonen kunne gjøres ved å skille organer som har sin første plikt å ta vare på og bevare kroppen. Blant disse kommer først organene som driver med fordøyelse og assimilering. Disse organene, som mage, lever, nyrer og milt, er i mageseksjonen av kroppen. Neste er de i brysthulen, hjertet og lungene, som har med oksygenering og rensing av blodet å gjøre. Disse organene virker ufrivillig og uten kontroll av sinnet. Blant organene som er forbundet med sinnet er primært hypofysen og pinealkjertelen og visse andre indre organer i hjernen. En person som har mistet bruken av tankene vil som et faktum ved undersøkelse ha noen av disse organene påvirket. Sinnssykdom kan skyldes en eller mange årsaker. Noen ganger er den umiddelbare årsaken bare fysisk, eller det kan skyldes en eller annen psykisk unormal tilstand, eller sinnssykdom kan skyldes at sinnet helt har forlatt og forlatt en person. Sinnssykdom kan forårsakes av en eller annen fysisk årsak, for eksempel en sykdom i et av de indre organene i hjernen, eller av en unormal tilstand eller tap av skjoldbruskkjertelen. Hvis noen av organene som er koblet med sinnet, eller som hjernen driver den fysiske kroppen gjennom, går tapt eller deres handling forstyrres, kan ikke sinnet handle direkte på og gjennom den fysiske kroppen, selv om det kan være forbundet med det . Sinnet er da som en syklist hvis maskinen har mistet pedalene, og selv om den ikke kan få den til å gå. Eller sinnet kan sammenlignes med en rytter som er festet til hesten hans, men hvis armer og ben er bundet og munnen hans kneblet slik at han ikke kan styre dyret. På grunn av en viss kjærlighet eller tap av et organ i kroppen som sinnet opererer eller kontrollerer kroppen på, kan sinnet være i kontakt med kroppen, men ikke i stand til å lede det.

En venn [HW Percival]